Çakışmadan Dolayı verilemeyecek dersler – Yaşar Üniversitesi

Çakışmadan Dolayı verilemeyecek dersler

dikkat

ÇAKIŞMA VERİLMEYECEK DERSLER

Daha önce (F) veya (U) alınan derslerin, takip eden ve dersin açıldığı ilk dönemde alınması zorunludur. (F) veya (U) alınan derslerin programının ilk defa alınacak ders/dersler (in) ders programı ile çakışması halinde, (F) veya (U) notu alınan ders/dersler(e) kayıt yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için derse devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler, Lectures sistemi üzerinden dersin syllabus’unu takip edip yapılan tüm sınavlara ve ödevlere katılmak zorundadırlar. Devamsızlık nedeni ile (NA) alınan dersler bu uygulamanın dışındadır. Ölçme değerlendirmenin ders boyunca yapıldığı proje, stüdyo, laboratuvar, bitirme projesi ve benzeri derslere bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Söz konusu dersler için bk. ÇAKIŞMA VERİLMEYECEK DERSLER LİSTESİ