INAR410-420 Şube 1 ve Şube 2 hakkında – Yaşar Üniversitesi

INAR410-420 Şube 1 ve Şube 2 hakkında

INAR410-420 Şube 1 (Koord: Ecehan Özmehmet) ve Şube 2 (Koord.Sergio Taddonio) proje brifleri Belgeler Bölümünde yayınlanmıştır. Öğrencilerin, websitesinde Belgeler Bölümünde her 2 Şubenin briflerini inceleyerek şube seçimlerini yapmaları öneriliir. Karşılıklı olmadığı takdirde şube değişimi mümkün olmayacaktır, çünkü kontenjan sınırlıdır.