İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU TEKNOLOJİ GÜNLERİ – Yaşar Üniversitesi

İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU TEKNOLOJİ GÜNLERİ

Yaşar Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,
İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından organize edilen “Teknoloji Günleri” Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı ve Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Kültür Merkezi’nde 24-25 Aralık 2019 tarihlerinde 10:00-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Organizasyonun İzmir üniversitelerinin teknolojik alt yapı, proje ve çıktılarını, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Teknoloji Transfer Ofislerini (TTO), bölgenin teknoloji, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi aktörlerini bir araya getirmesi, bölgesel  ve  ulusal  çapta  Ar-Ge  merkezlerini   buluşturarak   karşılıklı işbirliği  olanaklarını ortaya çıkarması hedeflenmektedir.
Etkinlik süresince, katılımcı firmaların stantları ziyaret edilecek, B2B görüşmeler gerçekleşecek, paralel oturumlarda yeni teknolojiler, girişimcilik, inovasyon, endüstri 4.0, başarı-başarısızlık hikayeleri ve üniversite-sanayi işbirliği gibi başlıklar çerçevesinde sektörün önde gelen temsilcileri ve bilim insanlarının katılacağı konferans, panel ve atölye çalışmaları yapılacaktır.
“İzmir Üniversiteleri Platformu Teknoloji Günleri”, tüm ziyaretçilere açık olup, özellikle teknoloji odaklı çalışan ve teknolojik gelişmeleri takip eden sektör temsilcileri, bilim insanları ve öğrenciler davetlidir. Detaylarına, katılım formuna ve belgesine http://teknolojigunleri.izmiruniversiteleri.com bağlantısından da erişebileceğiniz “İzmir Üniversiteleri Platformu Teknoloji Günleri” etkinliğinin öğrencilerimize duyurulması ve öğrencilerimizin etkinliğe katılımının sağlanması hususunda desteklerinizi rica ederim.
Prof. Dr. M. Cemali Dinçer
Yaşar Üniversitesi
Rektör