DOĞUCAN AKTAŞ – Yaşar Üniversitesi

DOĞUCAN AKTAŞ

Benim adım Doğucan Aktaş, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2020 mezunuyum. Lisans eğitimimizin başlangıcından itibaren değerli ve alanında uzman hocalarımız asarım yapmanın zorlu yollarında mesafe kat etmemize ve bizim diğer tasarım öğrencilerden ayırt edici özelliklere sahip olmamıza bire bir verilen eğitimle yardımcı olmaktadır. Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almamızın sağladığı avantajlarla günümüz tasarım dünyasındaki disiplinler arası etkileşimin odak noktası olduğu kurguya yönelik aldığımız eğitim sayesinde ulusal ve uluslararası platformlarda parmakla gösterilir bir konuma ulaşmak hedefine emin bir şekilde ilerlemekteyiz. Bunun yanı sıra düzenli olarak her yıl düzenlenen ‘’İçmimarlık Bölümü Etkinlikleri Haftası-INARfest’’ ve özel etkinlikler kapsamında düzenlenen panel konuşmaları ve uygulamaya yönelik gerçekleştirilen atölyeler ile birlikte öğrencilere gelişim ve öğrenim ortamları hazırlanmaktadır.