Öğrt. Gör. Burcu YAZGAN PARLAK – Yaşar Üniversitesi