Öğrt. Gör. Dr. Aylin Gazi GEZGİN – Yaşar Üniversitesi