Öğrt. Gör. Dr. Berna YAYLALI YILDIZ – Yaşar Üniversitesi