Öğrt. Gör. Hasan Can KÜLAHÇIOĞLU – Yaşar Üniversitesi