Öğrt. Gör. Nazlı İpek MAVUŞOĞLU – Yaşar Üniversitesi