Öğrt. Gör. Zeynep SEVİNÇ KARCI – Yaşar Üniversitesi