YAZ OKULUNDA BİR BAŞKA ÜNIVERSİTEDEN DERS ALMA PROSEDÜRÜ – Yaşar Üniversitesi

YAZ OKULUNDA BİR BAŞKA ÜNIVERSİTEDEN DERS ALMA PROSEDÜRÜ

Yaz Okulunda Bir Başka Üniversiteden Ders Almak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip etmelidir:

 

 1. Almak istediğiniz ders/dersleri fakültemizde veren öğretim elemanına söz konusu ders/derslere ait dersin içerik, kredi, dil bilgilerini gösteren, ders izlence formu (Syllabus)’nun eposta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Bu epostada öğretim elemanından ders izlence formunu incelemesi ve “Yaz Okulu Öğretim Elemanı Onayı.docx” isimli dosyadaki uygundur/uygun değildir kısımlarını doldurması (İlk paragraf öğrenci tarafından doldurulmalıdır) ve size geri eposta göndermesi konusunda talepte bulunulmalıdır.
 2. Bölüm Başkanlığına eposta yolu ile Yaz Okulunda Bir Başka Üniversiteden Ders Alma talebi yapılmalıdır. Bu epostanın başlığı Yaz Okulunda Bir Başka Üniversiteden Ders Alma olmalıdır. Bu eposta aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  • Almak istediğiniz ders/derslerin listesi
  • Her derse ait dersin içerik, kredi, dil bilgilerini gösteren, ders izlence formu (Syllabus)
  • Yaz Okulu Öğretim Elemanı Onayı (lütfen öğretim elemanından gelen epostayı bölüm başkanlığına iletmiş olunuz.
   • INAR2210-20: Doç.Dr.Gülnur Ballice
    • gulnur.ballice@yasar.edu.tr
   • INAR3310: Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Sevinç Karcı
    • zeynep.karci@yasar.edu.tr
   • INAR 3320: Öğrt.Gör.Sergio Taddonio
    • sergio.taddonio@yasar.edu.tr
   • INAR4410: Dr.Öğr.Üyesi Ecehan Özmehmet
    • ecehan.ozmehmet@yasar.edu.tr
   • INAR 4420: Dr.Öğr.Üyesi Kenan Eren Şansal
    • kenaneren.sansal@yasar.edu.tr
  • Dersi fakültemizde veren ve uygundur bilgisi alınan öğretim elemanı da bu eposta’da bilgi kısmında (CC) yer almalıdır.
 3. Yaz Okulunda Bir Başka Üniversiteden Ders Alma talebi Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanır ise, inar.yasar.edu.tr’de belgeler bölümünde duyurulmuş olan “Yaz Okulunda Bir Başka Üniversiteden Ders Alma Dilekçe Formu” dijital ortamda doldurulmalıdır (eposta yoluyla başvurular için imza bölümü boş bırakılabilir.). Dilekçede istenen tüm belgeler pdf olarak dilekçeye eklenmelidir (Dersin içerik, kredi[1], dil bilgilerini[2] gösteren onaylı, ders izlence formu ve söz konusu dersi fakültemizde veren …………………………………..’nın görüşünü içeren epostanın pdf versiyonu ile birlikte)
 4. Fakülte Yönetim Kurulu onayı çıktıktan sonra Yaz Okulunda Bir Başka Üniversiteden Ders alınabilir.
 5. Ders alma süreci tamamlandıktan sonra başka üniversiteden alınan derse ait not bilgisini içeren transkript Fakülte Sekreterliğine eposta yoluyla (Diğer okuldan alınan transkriptin ders seçim döneminden önce Fakülte Sekreterliğine eposta yoluyla iletilmesi saydırma işlemlerinin gecikmemesi ve yeni dönem ders seçiminde sorun yaşanmaması adına çok önemlidir.)
 6. Bunun üzerine öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Kurul onayı çıktıktan sonra öğrenci işleri otomatik olarak sistemde o dersin saydırma işlemlerini gerçekleştirir.

[1] Dersin Yaşar Üniversitesi’ndeki eşdeğerinin kredisi değil, bir başka üniversiteden alınan dersin kredisi geçerli olacaktır. Eksik kredi kalırsa, öğrencinin seçmeli dersler ile tamamlaması öngörülmektedir.

[2] Dersin eğitim dili İngilizce olmalıdır.

 

Yaz Okulunda Bir Başka Üniversiteden Ders Alma Dilekçe Formu 2020-21_online

Yaz Okulu Öğretim Elemanı Onayı_2021

 

2020-21 Yaz Okulu döneminde INAR 3320 ve INAR 4420 dersleri Yaşar Üniversite’sinde açılacaktır. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından paylaşılan duyuru: https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2021/06/yaz_okulu_duyurusu.pdf