2016 Yaz Döneminde Staj Yapmış “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü” Öğrencilerinin Dikkatine – Yaşar Üniversitesi

2016 Yaz Döneminde Staj Yapmış “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü” Öğrencilerinin Dikkatine

2016 Yaz Döneminde Staj Yapmış “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü” Öğrencilerinin Dikkatine,

Yaz döneminde staj yapmış olan öğrencilerin staj defteri, staj değerlendirme formu, staj kazanım formu ve CD’leri 19-26 Eylül 2016 tarihleri arasında staj komisyonu üyesi Araş.Gör.Burçin Hancı Geçit tarafından imza karşılığında teslim alınacaktır.

Staj defteri, Mimarlık Fakültesi WEB sayfasında yer alan staj esaslarında belirtilen formatta spiral cilt yapılmış olarak ve CD içerisinde dijital kopyasıyla birlikte teslim edilecektir.

Staj Değerlendirme Formu, firma yetkilisinin imza ve kaşesinin yer alacağı kapalı bir zarf içinde (öğrencilerin bu zarfı açmaları yasaktır), öğrenci aracılığıyla ilgili staj komisyonu üyesine teslim edilecek veya staj yapılan firmanın yetkilisi tarafından iadeli-taahhütlü olarak Bölüm Başkanlığı’na posta yoluyla gönderilecektir.

Staj Kazanım Raporu; öğrencinin staj süresince kazanımlarını, aldığı eğitimin staja katkısını, staj sürecinde eksik bulduğu noktaları belirteceği olumlu ve olumsuz 2 bölümü içermektedir. Her bölüm maksimum 200 kelimeden oluşacaktır. Staj Kazanım Raporunun yazım dili İngilizce olup, kesinlikle bilgisayar ortamında yazılacaktır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Staj Komisyonu

 

 

Attention to the “Interior Architecture and Environmental Design” Students Who Had Internship, 

The submission of Internship Evaluating Form, Internship Acquirements Report, Training Record Book and CD is between 19-26 SEPTEMBER to Res.Assist.Burçin Hancı Geçit. There will not be any extension of the deadline.

Training Record Book must be in line with the format of internship guide in the website.  Every page must be signed and stamped by the authorized architect/interior architect and the record book must be handed in as spiral bound.

For the CD submission, it includes PDF or WORD formatted digital version of the Training Record Book. If preferred, additional must be sealed in an envelope, stamped and signed where it is sealed. Either the forms may be delivered by the students to the Commission of Internship or the forms may be posted as registered by the authority of the firm to the Office of Head Department.

The Internship Acquirements Report involves the positive and negative 2 parts in which the students state their acquirements during the internship, the contribution of the education they have to the internship and any point that they find inadequate during their internship. Each part has to include 200 words maximum. The language of The Internship Acquirements Report is supposed to be English and to be typed with a computer.

Internship Commission of Interior Architecture and Environmental Design Department