Yaşar Üniversitesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Üzerine

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, kullanıcıların sağlık, güvenlik, konforunu sağlayacak ve sürdürülebilir bir şekilde yaşam kalitelerini arttıracak biçimde, esas olarak bina kabuğu içinde, mesleki etik kurallar, standartlar ve yasal çerçevelere bağlı kalarak, estetik ve işlevsel, yaratıcı ve teknik iç mekân çözümleri üreten disiplindir. İçmimar, iç mekân tasarımında öncelikli olarak kabul edilen kullanıcının, fiziksel, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini saptayarak bu doğrultuda iç mekânın hacim ve yüzeylere ilişkin biçim, malzeme, renk, doku gibi tasarım bileşenleri, mobilya donatıları ve aydınlatma, akustik, elektrik, su ve havalandırma tesisatı gibi çevresel sistemlerin tasarlanması, uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur.

İçmimar ve çevre tasarımcısı, yapının ilk inşaat sürecinde mimari proje kapsamında ekip içinde sürece katılan ve iç mekân kararlarını veren kişi olabileceği gibi; yapıya ait işlev ve/ya kullanıcı değişikliği, yıpranma ve benzeri nedenlerle iç mekânda yenileme gereksinimi doğduğu zaman da yenilemeyi iç mekân tasarımı kararlarıyla yeni koşullara göre gerçekleştiren kişidir. İçmimarlık disiplinini mimarlıkla endüstriyel tasarım arasında bir ölçek olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Her iki tasarım disipliniyle de sıkı ilişkiler içinde olan disiplin, bina ölçeğinden mobilya ve aydınlatma tasarımı, vitrin, sahne ve set tasarımı, sergi tasarımı, fuar standı tasarımı, yat iç mekân tasarımı, kent mobilyaları tasarımı gibi alanlarda da geniş bir yelpaze içinde proje üretebilmekte; aynı zamanda kültürel miras içinde kalan yapıların iç mekân restorasyonunu gerçekleştirebilmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları, belediyeler, bakanlıklar gibi kurumlarda olmak üzere kamu sektöründe gereksinim olan içmimar kadrolarında idari veya teknik eleman olarak; içmimarlık, mimarlık veya diğer tasarım alanlarındaki ofislerde ekibin bir parçası olarak tasarımcı ve/ya uygulamacı olarak görev alabilirler. Serbest içmimarlık ve çevre tasarımı hizmeti vermeyi dileyen içmimarlar, kendi ofislerinde tasarım ve uygulama pratiğini gerçekleştirebilir, ek olarak danışmanlık da verebilirler. Aynı zamanda mutfak, banyo, aydınlatma, mobilya donatıları vb. firmalarda; tasarımcı, uygulamacı, satış elemanı ya da kontrolör olarak görev alabilirler. Ayrıca, akademiye yönelen içmimarların üniversitelerde öğretim elemanı olarak eğitimci ve/ya araştırmacı olarak yer almaları da olanaklıdır.

Özellikle ülkemizde, iç mimarlık ile dekorasyon sıklıkla karıştırılmaktadır. Her iki alanın farklılığının altını çizmek oldukça önemlidir. İç mimarlık, yukarıda özetlendiği gibi, kullanıcıların davranışlarını anlayarak bina kabuğu içinde (ya da dışında) işlevsel mekânlar yaratma sanat ve bilimiyken; dekorasyon yalnızca mekânı tefrişlendirme ve mekâna ait yüzeyleri genellikle süsleme elemanlarıyla donatmaktır.

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav
Bölüm Başkanı