Yaşar Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık Bölümü

İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

Bölüm Tanıtım Videosu

Mimarlık Fakültesi altında yer alan ve 2004 yılından beri eğitim vermekte olan bölümümüzün temel amacı, disipliner tanımlar doğrultusunda içmimarlık ve çevre tasarımı alanının gerektirdiği tüm bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, nitelikli iç mekân çevreleri yaratabilen, iç mekân tasarımlarını kullanıcıyı ve kullanıcı gereksinimlerini merkeze alarak özgün iç mekân projeleri üreten, yakın olduğu disiplinlerle (mimarlık, endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı) ve ek olarak diğer sanat ve tasarım alanlarıyla etkileşim halinde olan içmimarlar yetiştirmektir. İçmimarlık alanının kendine özgü konvansiyon ve değerlerine vurgu yapmak bölümümüzün bir diğer amacıdır.
Devamı