Panel: Türkiye’de İçmimarlık: Akademi, Uygulama, Örgütlenme – Yaşar Üniversitesi