Program – Yaşar Üniversitesi
2014 – 2015
AKADEMİK YILI İÇ MİMARLIK YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

1nci yıl   TEKNOLOJİ VE İŞLEVSEL DÖNÜŞÜM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
T P K AKTS
I INAR 501 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I 2 2 3 9
INAR 503 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7
INAR 5XX Seçmeli Ders 3 0 3 7
INAR 5XX Seçmeli Ders 3 0 3 7
30
II INAR 502 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II 2 2 3 12
INAR 510 Seminer 0 0 0 4
INAR 5XX Seçmeli Ders 3 0 3 7
INAR 5XX Seçmeli Ders 3 0 3 7
30
2nci yıl III INAR 520 Tez 30
IV INAR 520 Tez 30
Toplam ECTS 120
1nci yıl TASARIM VE KÜLTÜR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I INAR 501 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I 2 2 3 9
INAR 503 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7
INAR 5XX Seçmeli Ders 3 0 3 7
INAR 5XX Seçmeli Ders 3 0 3 7
30
II INAR 502 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II 2 2 3 12
INAR 510 Seminer 0 0 0 4
INAR 5XX Seçmeli Ders 3 0 3 7
INAR 5XX Seçmeli Ders 3 0 3 7
30
 
2nci yıl III INAR 520 Tez 30
IV INAR 520 Tez 30
Toplam ECTS 120

 

 

İÇ MİMARLIK YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLER
Interior Architecture INAR 553 Biyo-İklimsel Tasarım
INAR 554 İç Mekan Yaşam Döngüsü
INAR 558 Sinema ve Tasarım
INAR 562 Konut,Kültür ve Tasarım
INAR 564 Kültürel Mirası Koruma ve Yenileme İlkeleri
INAR 550 Eko Etiketleme ve Malzeme Seçimi
INAR 560 Yapılarda Değiştirme ve Dönüştürme
INAR 570 Mimaride İleri Sunum Teknikleri
INAR 580 İşlevsel Dönüşüm Tarihi ve Kuramları
INAR 590 Tasarımda Toplumsal Cinsiyet